en que sala me recomendais meter el capital inicial