SH/FR (0.50/1 +) NL100 - AQ sq y contrasq jugador cc