Encuesta que les llega para FTP - Digan que odian el actual sistema de Rake.